Login

Automatisering op de werkvloer

Door automatisering en robotisering veranderd de vraag naar medewerkers en competenties. Dit maakt automatiseren uitdagend, want kun je hier wel de juiste talenten voor vinden? Medewerkers zijn terughoudend in de acceptatie van een geautomatiseerde productieomgeving en zijn bevreesd voor de consequenties van de inzet van robots/cobots/AGV’s voor hun rol en baan. Deze terughoudendheid remt de investering in duurzame ontwikkeling van medewerkers af.

Om hierbij te ondersteunen zetten wij de Lerend Leven methodiek in. Zo krijgt iedereen binnen de organisatie zicht op zijn of haar potentieel kijkend naar het automatiseringsvraagstuk. Hierdoor wordt automatisering een kans voor iedereen om het werk leuker te maken. Zo versnelt besluitvorming m.b.t. het automatiseren van de productieomgeving en de investering in duurzame opleiding van medewerkers.

Steeds meer bedrijven overwegen om (delen van) het productieproces te automatiseren. Voor veel bedrijven is het een noodzaak om automatisering door te voeren om de (inter)nationale concurrentieslag te kunnen overleven. Daarnaast is goede automatisering een ‘must’ om de ‘Arbo-rem’ van het productieproces af te halen. Ook het inspelen op (toekomstige) schaarste aan personeel is een reden. Veel bedrijven ondervinden en toenemend probleem met het vinden van personeel voor de productieomgeving. In omgevingen waar gewerkt wordt met ploegendiensten is dit personeelsvraagstuk nog groter.

Er is te veel ‘koudwatervrees’ bij de beslissers om daadwerkelijk de stap te zetten richting geautomatiseerde productieprocessen. Maar ook het personeel zal niet zonder slag of stoot de invoering van automatisering accepteren. Dit vereist dat de ondernemer het personeel tijdig informeert over en betrekt bij de invoering van veranderingen, mogelijkheden tot bijscholen en nieuwe rollen binnen de organisatie. Organisaties en banen veranderen door de inzet van geautomatiseerde productieprocessen. Het management vormt vele vragen: hoeveel kost het automatiseringstraject, welke mogelijkheden zijn er om het proces te automatiseren, hebben we de geschikte mensen die kunnen omgaan met robots en hoe bereid ik de medewerkers voor op het werk van morgen?

Wij helpen de bedrijven om medewerkers mee te nemen in het veranderproces, waardoor veranderingen eerder doorgevoerd kunnen en zullen worden.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Hasse of Renske of vul onderstaand formulier in.

Wij bekijken graag wat de mogelijke toepassingen zijn of wat de toegevoegde waarde is voor uw situatie.